Tones de qualitat

Des d’Àrids Garcia estem convençuts que el nostre posicionament actual dins el món dels àrids es deu, bàsicament, a la qualitat del nostre material i al treball de nivell i alta responsabilitat que realitzem al llarg dels diferents processos de selecció, trituració i classificació.

 

Disposem del marcatge dels productes destinats a la fabricació d’asfalts i formigó, també de la zahorra i de la pedra per esculleres. Aquesta acreditació indica que els materials compleixen els requisits del reglament Europeu de Productes de la Construcció 305/2011.

 

Tota aquesta filosofia que embolcalla el treball d’Àrids Garcia es manifesta en els controls constants que es realitzen en el nostre laboratori, els quals ens asseguren el compliment dels nostres objectius principals: la qualitat final del nostre material i el millor servei possible als nostres clients.

Els nostres productes

Sauló

Sorra

Sorra Rentada

Barrejes per Formigó

Filler

Ull de Perdiu

Garbancillo

Grava

Matxaca

Nucli/Voladura

Pedra per Escullera

Zahorra Artificial

Taula de densitat dels materials

Grup de Materials

Sorres Rentades

Sorra G 0/3

Barreges

Sauló Garbellat G 0/6

Zahorra Z 25

Gravetes

Grava 30/60 I SUP.

Densitat (Pes/Volum)*

de 1550 a 1600 Kg/m3

de 1500 a 1550 Kg/m3

de 1600 a 1700 Kg/m3

de 1450 a 1500 Kg/m3

de 1600 a 1700 Kg/m3

de 1500 a 1550 Kg/m3

de 1450 a 1500 Kg/m3

Densitat Material Compactat

 

 

 

de 2000 a 2100 Kg/m3

de 2160 a 2200 Kg/m3

de 1500 a 1550 Kg/m3

de 1450 a 1500 Kg/m3

Grup de Materials

Sorres Rentades

Sorra G 0/3

Barreges

Sauló Garbellat G 0/6

Zahorra Z 25

Gravetes

Grava 30/60 I SUP.

Densitat (Pes/Volum)*

de 1550 a 1600 Kg/m3

de 1500 a 1550 Kg/m3

de 1600 a 1700 Kg/m3

de 1450 a 1500 Kg/m3

de 1600 a 1700 Kg/m3

de 1500 a 1550 Kg/m3

de 1450 a 1500 Kg/m3

Densitat Material Compactat

 

 

 

de 2000 a 2100 Kg/m3

de 2160 a 2200 Kg/m3

de 1500 a 1550 Kg/m3

de 1450 a 1500 Kg/m3

* Dades aproximades de la densitat dels diferents materials sobre camió.