VEURE EN 4K 4k

Pedrera d’Àrids a Barcelona

Maquinària i transport intern

 

Disposem d’un modernitzat i eficient equip de maquinària amb excavadores giratòries de cadenes, pales carregadores, camions extra-vials i altres vehicles complementaris.

 

La manera més evident de mostrar l’interès d’Àrids Garcia per la seguretat laboral, la qualitat i la modernització en tots els processos de treball no és altra que la d’invertir en una maquinària actual i perfectament preparada que pugui rendibilitzar al màxim i garantir la seguretat a tots els llocs de treball.

Per aquest motiu, renovem de forma periòdica el parc de maquinària mòbil i se situa, en qualsevol cas, a la franja de vehicles de darrera generació que millor s’adapten a les nostres necessitats. Així doncs i seguint en aquesta línia, Àrids Garcia disposa d’excavadores giratòries de cadenes, pales carregadores i camions extra-vials de primeres marques com Caterpillar i Komatsu, i d’altres vehicles complementaris i de serveis, de les marques Mercedes i Man.

Innovacions i Projectes

 

Àrids Garcia disposa d’un departament que estudia constantment les necessitats dels seus clients dissenyant i aportants solucions innovadores.

 

Si alguna cosa defineix Àrids Garcia és la millora i la innovació constant i permanent des dels seus inicis. Actualment el departament d’innovació treballa gestionant projectes, ja sigui projectes interns com la millora d’eficiència dels seus equips, maquinària i tot el sistema productiu, com projectes externs, buscant sempre la millor solució pels nostres clients i innovant i millorant la qualitat dels nostres productes.

Direcció facultativa

 

Àrids Garcia disposa dins de l’organigrama de l’empresa, de la figura del director facultatiu que vetlla pel correcte funcionament de tota la pedrera.

 

La direcció facultativa de l’empresa permet desenvolupar les tasques de coordinació, d’inspecció i vigilància, així com totes les atribucions directives necessàries pel correcte desenvolupament de les tasques d’explotació, el compliment de la legislació, la reglamentació minera i la seguretat dels treballadors.

Taller

 

Àrids Garcia compta a les seves instal·lacions amb un taller propi dotat amb tot tipus d’eines i personal altament qualificat.

 

Àrids Garcia considera que un dels aspectes clau de l’empresa són les tasques de manteniment i, per aquest motiu, les realitza de forma periòdica a totes les instal·lacions i la maquinària, per tal que estiguin a un nivell òptim constantment. El taller compta amb un equip de treballadors altament qualificats i amb la tecnologia idònia per poder reparar els nostres equips quan ho requereixen i també fer-ne un bon manteniment.

Laboratori

 

Àrids Garcia assegura la qualitat dels seus productes gràcies a un departament de qualitat que treballa al laboratori ubicat a les instal·lacions de la pedrera.

 

La qualitat del producte és un dels pilars fonamentals que té Àrids Garcia quan produeix i per aquest motiu, les instal·lacions de la pedrera disposen d’un laboratori on el departament de qualitat treballa intensament per complir amb les normatives vigents requerides pels clients.

Planta de producció

 

Àrids Garcia disposa d’una innovadora planta de producció situada dins la mateixa pedrera, dissenyada per produir de la manera més eficaç i eficient possible.

 

La trituració i classificació dels àrids es realitza amb una innovadora planta dins la mateixa pedrera. El grup primari consta d’una matxucadora de mandíbules amb capacitat per processar més de 400 tones/hora. Els següents processos; secundari i terciari, estan equipats amb molins de cons de diferents mides per tal d’aconseguir molta producció amb la màxima qualitat. Els materials es classifiquen segons granulometries i es guarden en sitges fins la càrrega automàtica dels camions. La majoria dels equips són de la marca Metso, una de les primeres marques en el sector dels àrids i la mineria.

 

La totalitat de la instal·lació, així com totes les cintes transportadores, estan confinades per evitar emissions tant de pols ambiental com acústiques. Al mateix temps, també disposa d’uns sistemes d’automatismes i controls amb l’objectiu d’aconseguir que la instal·lació funcioni amb la mínima intervenció del personal per evitar riscos laborals.

Voladures

 

El mètode d’extracció del material de la pedrera que utilitza Àrids Garcia és mitjançant voladures.

 

El granit descompost s’extreu amb excavadores fins a cercar el nivell de material consistent, on es perfora amb barrina i es disparen voladures emprant explosius.

 

La perforació per l’extracció de pedra per a matxucar es realitza mitjançant l’ús de quadrícules. Per tal d’obtenir la granulometria adequada de pedra, s’adapta el disseny i la disposició de les barrinades en cada voladura.

Maquinària Auxiliar

 

Àrids Garcia disposa de varis vehicles de serveis i altres màquines auxiliars per millorar en l’eficiència del procés productiu i la sostenibilitat del medi ambient.

 

A més, tenen especial importància el camió d’assistència dissenyat pel proveïment de gasoil, el transport i la recollida d’olis a peu de màquina. També el camió-cisterna d’aigua, completament equipat per a un correcte manteniment de les pistes i camins de la pedrera, que evita generar pols al pas de vehicles.

Emmagatzematge

 

El sistema d’emmagatzematge de material que té la planta de producció són les sitges “silos” que garanteixen la disponibilitat de producte en tot moment.

 

El granit descompost s’extreu amb excavadores fins a cercar el nivell de material consistent, on es perfora amb barrina i es disparen voladures emprant explosius.

 

Un cop els productes han finalitzat el seu procés de producció, i un cop realitzats els controls de qualitat, els àrids degudament classificats, s’emmagatzemen en 20 sitges totalment automatitzades, amb diverses boques per tal de facilitar i agilitzar en tot moment el subministrament al client.