Cedim la Torrassa

L’empresa Àrids Garcia cedeix la Torrassa a l’Ajuntament de Llinars del Vallès

LLINARS DEL VALLÈS – el punt

L’empresa Àrids Garcia va cedir dilluns la Torrassa o Torre del Moro a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, segons explica el consistori. La cessió de la Torrassa es va fer a l’alcalde de Llinars del Vallès in situ, de la mà de Jordi i Carles Garcia, propietaris de l’empresa Àrids Garcia, que des de maig de 1999 són els propietaris d’una finca forestal en què es troba ubicada la Torrassa.

La Torrassa era una torre defensiva que controlava el territori i els passos o vies. Controlava les terres de banda i banda de la Serralada Litoral en el punt de Can Bordoi. A més, prop de la Torrassa hi ha un jaciment romà, Can Collet, on està documentat un taller d’àmfores de la segona meitat del segle I aC. i primera meitat del segle I dC.

Aquesta torre esdevé un dels millors exemples conservats de les torres de guaita d’època romana. Es troba ubicada a 413 metres d’alçada, al turó de Can Bordoi, entre els camins del Coll i de Can Bordoi, a la carena entre les comarques del Vallès Oriental i el Maresme. És de planta circular de 9,5 metres de diàmetre exterior amb una alçada de 8,3 metres d’estructura cònica. A la seva base hi reposa una construcció molt acurada de 9 filades de grans carreus de granit encoixinats. Per sobre d’aquests grans carreus hi ha una segona fase constructiva també de carreus de granit, però més petits i amb zones irregulars, que va ser restaurada a inicis del segle XX. No es coneix la data de construcció d’aquesta important torre de guaita, donat que l’excavació arqueològica no va proporcionar elements cronològics precisos, però es considera que podia haver estat construïda vers la segona meitat del segle II aC.

L’empresa Àrids Garcia Canteres Granítiques va ser creada l’any 1960 per Francesc Garcia Alonso i l’any 1995 es va constituir com a societat limitada. L’explotació està situada a Llinars del Vallès i al llarg de 40 anys s’ha convertit en una de les indústries capdavanteres del sector, sobretot pel que fa a la sostenibilitat ambiental.

La seva funció és l’extracció de material granític destinat a obra pública, formigó, asfalt i prefabricats entre d’altres usos. A més, Àrids Garcia és gestora d’un dipòsit de runes de la construcció, que s’utilitza per a la restauració de la pedrera. Pel que fa al medi ambient, l’empresa ha desenvolupat diferents mesures per tal de minimitzar els impactes ambientals que se’n deriven de l’activitat extractiva, i per altra banda està molt implicada en temes de biodiversitat, ja que diferents espècies d’aus es poden trobar a la pedrera. De fet, el passat mes d’abril van trobar un niu de ducs nascuts a la cantera.

Àrids Garcia ha rebut el segon premi de medi ambient a petites empreses atorgat per la FdA, ‘Federación de Áridos’ durant els Premis Nacionals de la FdA de ‘Desarrollo Sostenible en Canteras y Graveras 2009′ que van tenir lloc al mes d’abril.

L’Ajuntament de Llinars del Vallès té en ment un projecte de rehabilitació museístic al voltant de la Torrassa, a càrrec de l’arquitecte Mateu Aregay