Àrids Garcia; especialistes en àrids granítics A Àrids Garcia pots comprar grava de diferents granulometries, cada una d’elles amb les seves característiques i usos especialitzats. Quina importància té la qualitat de la grava pels projectes de construcció? La qualitat de la grava és un aspecte......