obres ADIF

ADIF executa les obres per reduir l’impacte de l’AVE a la Roca, Montornès i Vilanova

El gestor d’infraestructures ferroviàries del Ministeri de Foment (ADIF) ha començat les obres en els sectors de Can Colet i de Can Borrell per minimitzar l’impacte ambiental del pas del Tren d’Alta Velocitat (AVE).

Les obres consisteixen en la formació d’unes rotondes de retorn als carrers que actualment acaben en “cul de sac” per tal de facilitar als vehicles el gir de retorn.

Així mateix, es consolidaran i construiran nous talussos amb grans blocs de pedra per solucionar la problemàtica de les contínues baixades de sorra i fang que afecten carrers i places en períodes de fortes pluges. S’enjardina la zona verda del final del carrer Bonaigua, i tot l’espai comprès entre la zona residencial i la traça de l’AVE, de tal manera que es pugui formar un coixí acústic de tipus vegetal que absorbeixi i minimitzi l’impacte sonor del pas dels combois.

Les obres, que afecten als municipis de Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès i la Roca del Vallès van començar al mes de març i tenen una durada prevista de 10 mesos i un cost de 2’9 milions d’euros.

Les pedres per a la construcció dels talussos i murs d’escullera, així com els materials per a bases i subbases de carrers, pistes, pantalles, etc. provenen de les pedreres més properes a l’obra per tal d’evitar llargs desplaçaments de camions, evitant causar el mínim impacte. Una de les pedreres és Àrids García CG SL molt propera a la zona d’obres.