Obres al passeig marítim de Vilassar de Mar

Actualment s’estan duent a terme les obres de reparació de l’escullera i paviments del passeig Marítim entre l’espigó de Garbí i la plaça de l’Ajuntament, que es van malmetre per la llevantada de novembre de 2014. L’empresa Vialitat i Serveis SLU s’encarrega de dur-la a terme amb un pressupost de 293.946,42 € (IVA inclòs), subvencionats per la Diputació de Barcelona. El termini d’execució previst és de 15 setmanes. L’actuació contempla la reconstrucció de l’escullera (410 metres) amb l’aportació de blocs de pedra granítica de grans dimensions, provinents de la pedrera Àrids García CG SL. de Llinars del Vallès. El fet de substituir l’escullera amb blocs de pedra més grans que els existents fins ara i la restitució de la capa de filtre interior amb pedra més petita però amb una bona consolidació, garantirà que en properes llevantades aguanti l’efecte de les grans onades. Les obres també serviran per reposar la xarxa d’aigua que abasteix les dutxes a l’estiu. A més, es renovaran les canalitzacions d’enllumenat i es deixarà preparada la instal·lació perquè en el futur hi puguin passar serveis de telecomunicacions. Pel que fa al paviment, les peces quadrades actuals es substituiran per una llosa contínua de formigó amb acabat lliscat i tenyit. També es reposaran les tres escales d’accés a la platja que hi ha en el tram d’actuació així com fanals, bancs i demés mobiliari urbà.