Cantera

On comprar grava d’alta qualitat amb marcatge CE?

Àrids Garcia; especialistes en àrids granítics

A Àrids Garcia pots comprar grava de diferents granulometries, cada una d’elles amb les seves característiques i usos especialitzats.

trabajo en cantera

Quina importància té la qualitat de la grava pels projectes de construcció?

La qualitat de la grava és un aspecte crític a tenir en compte, de fet, la grava de baixa qualitat pot afectar negativament la resistència i la durabilitat dels materials de construcció, augmentant el risc de fallades estructurals i deteriorament prematur. Per això, és essencial comprar grava que compleixi amb els estàndards de qualitat més exigents, com els que trobaràs a Àrids Garcia.

cantera Àrids Garcia

Diferents mides i granulometries

Amb nosaltres podràs comprar pedres de diferents granulometries de petrografia granítica, que compleixen amb les normes CE UNE EN-12620 i UNE EN-13043, garantint així la seva qualitat i conformitat amb els estàndards de la indústria.

Oferim totes les mides estandarditzades per asfalt, formigó, capes granulars i esculleres. Cadascuna d’aquestes tipologies té les seves pròpies aplicacions i avantatges en els processos constructius.

La grava 20/25, per exemple, és ideal per a projectes que requereixen pedres de mida més gran, mentre que la grava 25/40 es destina principalment a tasques de drenatge i construcció general. Les mides més grans, com la grava 30/60 i la grava 60/120, es fan servir especialment en projectes de drenatge i estabilització de terrenys.

La grava 5/12, es una de les més utilitzades a la construcció. Per exemple s’ha utilitzat per la fabricació de la capa de rodadura de diferents circuits de velocitat com el de Montmeló, Xest i Motorland i de la majoria de carreteres i autopistes de l’Estat.

Grava; un element clau per a les infraestructures modernes

L’ús de la grava als projectes de construcció esdevé un recurs essencial per aconseguir més força, estabilitat i adaptabilitat en els processos de construcció. De fet, és un element clau en la creació de les infraestructures modernes.

marca de vehícle a la carretera

La grava és un dels àrids més utilitzats en la preparació de materials com el formigó, l’asfalt i altres elements estructurals i la seva funció principal és proporcionar resistència i estabilitat als materials de construcció, actuant com a component clau en la formació de fonaments, paviments i altres estructures.

Grava 12/20; una densitat perfecte per a drenatges, formigons, asfalts i jardineria

Amb una densitat de 1.500 Kg/m3, la grava 12/20 és perfecta per a una àmplia gamma d’aplicacions i construcció en general. A més, també s’utilitza en usos especialitzats en l’àmbit de la jardineria, destacant-se per la seva versatilitat i adaptabilitat a diferents entorns.

Presentada en granel i en sacs (Big bag) de 1.000 Kg, al comprar grava 12/20 podràs emprar-la en tota mena projectes constructius, des de grans obres d’infraestructura fins a tasques més petites de paisatgisme i urbanisme.