Port de Blanes

Àrids Garcia Canteres Granítiques SL. subministra l’escullera per completar el dic de recer exterior del port de Blanes.

La Generalitat ha posat en marxa les obres per completar el dic de recer exterior del port de Blanes. Una actuació que, amb un cost d’un milió d’euros, vol millorar la protecció de la infraestructura davant els temporals marítims i evitar d’aquesta manera els ultrapassaments causats pels temporals dels mesos d’octubre i novembre de 2012.
Els estudis, les immersions i les campanyes batimètriques efectuades per l’equip tècnic en els darrers mesos han servit per analitzar els ultrapassaments i afrontar la millora de les zones de transició a la primera i a la tercera alineació del dic exterior per evitar els onatges en els trams afectats i augmentar la funcionalitat del dic.

Escullera i blocs de formigó

L’actuació suposa la realització d’una banqueta de vuit metres d’amplada i trenta metres de longitud, amb blocs de pedra d’escullera entre 2000 i 6000 kg cada un. Aquests tipus de peces no són fàcils de trobar i serà la pedrera Àrids García de Llinars del Vallès l’encarregada de subministrar aquest material. També s’utilitzaran blocs de formigó, que s’estan construint a la zona de servei del port.

L’objectiu d’aquesta banqueta és provocar la ruptura de l’onada per evitar que aquesta arribi amb tota l’energia a l’espatller.